De vijf Kenniscentra Complex Chronische Longaandoeningen (CCL)* in Nederland bieden mensen met een complex chronische longaandoening een integrale behandeling aan. Onderstaande centra zijn verenigd in Kenniscentra CCL.

*Voorheen Longcentra Nederland (LCN)

Leden directiegroep

Ciro te Horn

De vijf kenniscentra komen regelmatig bij elkaar; per kenniscentrum hebben
een bestuurslid en een longarts zitting in de directievergadering.

Bestuurder: Ingrid Augustin (voorzitter Kenniscentra CCL)
Expert/ longarts: Frits Franssen

Merem te Hilversum

De vijf kenniscentra komen regelmatig bij elkaar; per kenniscentrum hebben
een bestuurslid en een longarts zitting in de directievergadering.

Bestuurder: Susanne van Vegten
Expert/ longarts: Eline bij de Vaate

Revant
te Breda

De vijf kenniscentra komen regelmatig bij elkaar; per kenniscentrum hebben
een bestuurslid en een longarts zitting in de directievergadering.

Bestuurder: Wouter Vreeman
Expert/ longarts: Dirk van Ranst

Radboudumc Dekkerswald

De vijf kenniscentra komen regelmatig bij elkaar; per kenniscentrum hebben
een bestuurslid en een longarts zitting in de directievergadering.

Bestuurder: Petra Koning-Boezeman
Expert/ longarts: Jeanine Antons

Centrum voor Revalidatie
Beatrixoord te Haren

De vijf kenniscentra komen regelmatig bij elkaar; per kenniscentrum hebben
een bestuurslid en een longarts zitting in de directievergadering.

Bestuurder: Annemieke Weijling
Expert/ longarts: Johan Wempe

Contact

Ingrid Augustin
Voorzitter kenniscentra CCL

E-mail: cirobestuurssecretariaat@ciro-horn.nl
Tel: (0475) 587 600

Kenniscentra CCL Missie

Kenniscentra CCL behartigt belangen van de toegelaten kenniscentra in de zin van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen (categorale instellingen), teneinde de zorg, het onderwijs en het onderzoek, die door deze instellingen worden uitgevoerd, in dienst van de samenleving te kunnen (blijven) stellen en bij voortduring te verbeteren.

TJ