Contact

Ingrid Augustin
Voorzitter kenniscentra CCL

Ciro B.V.
Postbus 4009
6080 AA Horn

E-mail: cirobestuurssecretariaat@ciro-horn.nl
Tel: (0475) 587 600


Contact

Sarah Houben-Wilke
Ambtelijk Secretaris Kenniscentra CCL

E-mail: sarahwilke@ciro-horn.nl
Tel: (0475) 587 606

Kenniscentra CCL Missie

Kenniscentra CCL behartigt belangen van de toegelaten kenniscentra in de zin van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen (categorale instellingen), teneinde de zorg, het onderwijs en het onderzoek, die door deze instellingen worden uitgevoerd, in dienst van de samenleving te kunnen (blijven) stellen en bij voortduring te verbeteren.

TJ