COVID19 Algemeen

Covid19 kan een onderliggende longziekte verergeren of door pulmonale schade ook chronisch gevolgen hebben. Vanuit bestaande kennis en ervaring bieden de centra ook een integraal behandelprogramma voor deze Corona-patiënten aan. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met één van de vijf centra.

Contact

Ingrid Augustin
Voorzitter kenniscentra CCL

E-mail: cirobestuurssecretariaat@ciro-horn.nl
Tel: (0475) 587 600

Kenniscentra CCL Missie

Kenniscentra CCL behartigt belangen van de toegelaten kenniscentra in de zin van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen (categorale instellingen), teneinde de zorg, het onderwijs en het onderzoek, die door deze instellingen worden uitgevoerd, in dienst van de samenleving te kunnen (blijven) stellen en bij voortduring te verbeteren.