Integrale behandeling

Het behandelprogramma wordt afgestemd
op de individuele doelstellingen van de patiënt.

Gedurende de behandeling werkt een interdisciplinair team aan het verwezenlijken van de behandeldoelen. Het behandelprogramma is gebaseerd op een uitgebreid assessment waarbij op een gestructureerde wijze de complexiteit van de problematiek in kaart wordt gebracht. De behandeling richt zich daarbij op verschillende domeinen van de integrale gezondheidstoestand (Figuur 1). De behandeling wordt gevolgd door een resultatenmeting (outcome). 

De geleverde zorg maakt deel uit van het basispakket. 

Figuur 1. De specialistische behandeling in de kenniscentra omvat verschillende domeinen.
*onderdeel van de behandeling in een kenniscentrum CCL


Contact

Sarah Houben-Wilke
Ambtelijk Secretaris Kenniscentra CCL

E-mail: sarahwilke@ciro-horn.nl
Tel: (0475) 587 606

Kenniscentra CCL Missie

Kenniscentra CCL behartigt belangen van de toegelaten kenniscentra in de zin van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen (categorale instellingen), teneinde de zorg, het onderwijs en het onderzoek, die door deze instellingen worden uitgevoerd, in dienst van de samenleving te kunnen (blijven) stellen en bij voortduring te verbeteren.

TJ