Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een behandeling
in één van de vijf kenniscentra is een doorverwijzing noodzakelijk.

Patiënten met een hoge ziektelast en/ of zorgconsumptie*  in de voorgaande jaarperiode kunnen doorverwezen worden voor een uitgebreid assessment in één van de vijf kenniscentra.

*De aanwezigheid van ziektelast wordt gemeten aan de hand van een vragenlijst (COPD Assessment Test ≥18 punten of Clinical COPD Questionnaire ≥1.9 punten). Hoge zorgconsumptie is gedefinieerd als twee of meer exacerbaties (longaanvallen) of één of meer ziekenhuisopnames in de voorgaande jaarperiode.

Tijdens het uitgebreide assessment in een kenniscentrum zal worden vastgesteld of de patiënt in aanmerking komt voor behandeling.

Hierbij moet worden voldaan aan onderstaande criteria:

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.


Contact

Ingrid Augustin
Voorzitter kenniscentra CCL

E-mail: cirobestuurssecretariaat@ciro-horn.nl
Tel: (0475) 587 600

Kenniscentra CCL Missie

Kenniscentra CCL behartigt belangen van de toegelaten kenniscentra in de zin van de Wet Ziekenhuisvoorzieningen (categorale instellingen), teneinde de zorg, het onderwijs en het onderzoek, die door deze instellingen worden uitgevoerd, in dienst van de samenleving te kunnen (blijven) stellen en bij voortduring te verbeteren.

TJ